Bourání

Zemní práce

Úklid sněhu

Kontejnerová dopravaKONTEJNEROVÁ DOPRAVA JIHLAVA

• kontejnerová doprava vozem MAN nosnost 7,5t
• dovoz písků, štěrků a kamene
• odvoz a uložení komunálního odpadu
• zemina (odvoz zeminy a její uložení)
• odvoz sutě a jiného materiálu
• přeprava VZV, plošiny atd.

Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava

Registrace u Živnostenského odboru Magistrátu města Jihlavy od 18.3.2002 (Č. j.: MMJ/OŽÚ/6167/2014/3).