Bourání

Zemní práce

Úklid sněhu

Kontejnerová dopravaZEMNÍ PRÁCE JIHLAVA

• zemní práce strojem NEUSON 3503 o hmotnosti 4t.
• podkopové lopaty (30, 40, 60 a 80cm) a svahovka hydraulická.
• terénní úpravy (roviny i svahy).
• výkopy (základy, přípojky vody - elektřiny - plynu).
• vrtání děr (průměr: 20, 30 a 40cm na sloupky plotů atd.).
• hloubení rýh inženýrských sítí.
• zemina (odvoz zeminy a její uložení).
• dovoz písků, štěrků a kamene.
• odklízení sněhu.
• odvoz sutě a jiného materiálu.
• bourací práce s hydraulickým kladivem.

Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava Zemní práce Jihlava

Registrace u Živnostenského odboru Magistrátu města Jihlavy od 18.3.2002 (Č. j.: MMJ/OŽÚ/6167/2014/3).